Σύμβουλοι Μηχανικοί

 

35ετής Εμπειρία

Σύγχρονη Εφαρμογή

Κατηγορίες Έργων

Τοπογραφία

Έλεγχος μικρομετακινήσεων έργων
Μελέτες τοπογραφίας
Τοπογραφικές αποτυπώσεις
Χαράξεις τεχνικών έργων
Χαρτογραφία

Πολεοδομία

Πολεοδομικές – Ρυθμιστικές μελέτες

Πράξεις Εφαρμογής

Συνεταιρισμοί

Συγκοινωνιακά

Κυκλοφοριακλες μελέτες

Μελέτες οδοποιίας

Πληροφορική – G.I.S.

Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού

Εγκαταστάσεις Συστημάτων

Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα

Περιβαλλοντικά

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Συγκοινωνιακά έργα

Τεχνικά έργα

Αρχιτεκτονική

Κτιριακές μελέτες

Μελέτες αναπλάσεων

Υδραυλικά

Οριοθετήσεις Ρεμάτων

Κτηματολόγιο

Τελευταία Έργα

Τι προσφερουμε

Υπηρεσίες

Μελέτες

Autodesk

developing

Real Estate

G.I.S.

Πληροφορική

Έργα Υποδομής

Χρησιμα Links

Πελάτες μας

FORUM ΓΗΣ

Η GEOPLAN O.E. δημιούργησε ένα βήμα ανταλλαγής απόψεων, προτάσεων, άντλησης ιδεών και συνέργειας μεταξύ των μελετητών, των μηχανικών, των νομικών, των Δήμων και των ιδιοκτητών γης