Σχετικά με μας

20180403 124817
about3
homepage

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΜΗ

Η εταιρεία “GEOPLAN” Π.Δεληκούρας – Δ.Παναγιώτου Ο.Ε. ξεκίνησε το 1987 και σήμερα έχει εξελιχθεί σε μια σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία μελετών, στελεχωμένη με άτομα υψηλής εκπαίδευσης και εμπειρίας, ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές και νομοθετικές απαιτήσεις σε όλα τα στάδια υλοποίησης των μελετών και των παρεχομένων υπηρεσιών.

Χαρακτηριστικά

E’ τάξης Πτυχίο Μελετών για την εκπόνηση των κύριων μελετών δραστηριοτήτων της
μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε)
μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ)
μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Γεωπληροφορικής & Κτηματολογίου (Σ.Ε.ΓΕ.Κ)

 ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
 ΒΒΒ
BILIA
TUVAUSTRIAlogo
pistopoiitiko
retina logo g

Η Εταιρεία GEOPLAN O.E. θεωρεί στρατηγικής σημασίας την Ποιότητα, δεδομένου ότι κυρίως μέσω αυτής μπορεί να εξασφαλισθεί η διατήρηση της πελατείας μας, η προσέλκυση νέων πελατών και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας στην αγορά εργασίας. Οι προσπάθειες της Εταιρείας εστιάζονται πάντα στην κάλυψη των αναγκών, των επιθυμιών και των προτιμήσεων των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα των μελετών Τοπογραφίας, Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας, Πολεοδομικών, Χωροταξικών, Συγκοινωνιακών Έργων, Υδραυλικών Έργων, Περιβαλλοντικών, Ειδικών Αρχιτεκτονικών, Κτιριακών Έργων, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού και  Έργων Πληροφορικής, Διαχείρισης & Ανάπτυξης – Αξιοποίησης Ακινήτων, Διαχείρισης / Διοίκησης Έργων & Τεχνικής Υποστήριξης, Παραγωγής & Διάθεσης Γεωγραφικών Ψηφιακών Δεδομένων.

Οι πολιτικές της εταιρείας

Εμπειρία και σύγχρονη εφαρμογή

Εξοπλισμός