ISO 9001:2015

 

Η Εταιρεία GEOPLAN O.E. θεωρεί στρατηγικής σημασίας την Ποιότητα, δεδομένου ότι κυρίως μέσω αυτής
μπορεί να εξασφαλισθεί η διατήρηση της πελατείας μας, η προσέλκυση νέων πελατών και το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα μας στην αγορά εργασίας. Οι προσπάθειες της Εταιρείας εστιάζονται πάντα στην κάλυψη των
αναγκών, των επιθυμιών και των προτιμήσεων των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

ISO 27001:2013

 

 

Η Ασφάλεια Πληροφοριών και η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για τον Οργανισμό μας.

ISO 27701:2019

Πλήρης δέσμευση της Διοίκησης του Οργανισμού με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 27001:2013 και ISO
27701:2019.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων : privacy@geoplan.gr

ISO 14001:2015

 

Η Εταιρεία GEOPLAN O.E. θεωρεί στρατηγικής σημασίας την Περιβαλλοντική Διαχείριση, δεδομένου ότι κυρίως
μέσω αυτής μπορεί να εξασφαλισθεί η διατήρηση της πελατείας μας, η προσέλκυση νέων πελατών και το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας στην αγορά εργασίας.

ISO 37001:2016

Η Πολιτική κατά της δωροδοκίας υπογραμμίζει ότι η Π.ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ – Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο.Ε. δίνει μεγάλη σημασία στη ηθική συμπεριφορά και την χρηματοοικονομική ακεραιότητα και αξιοπιστία.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) σχετικά με την Πολιτική και τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς : compliance@geoplan.gr

ISO 22301:2019

 

Στόχος του Οργανισμού είναι η διασφάλιση αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών στους πελάτες, ύστερα από πιθανή διακοπή της λειτουργίας του.