Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής Χονδρεμπορίου Δ. Ασπροπύργου

October 25, 2021

Cadastral – Urban Planning – Implementation Act for the extension of the city plan of D. Avlona

October 25, 2021

Cadastral – Urban Planning – Implementation Act of VIPA D. Acharnes

October 25, 2021