Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής «Στρίφι» του Δήμου Ελευσίνας (N. Αττικής), Καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Σαρανταπόταμου, (Φ.Ε.Κ. 833/Δ/2022)

Μελέτη: Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής περιοχής Χονδρεμπορίου Δ. Ελευσίνας

Αφήστε ένα σχόλιο