Υποβολή Ενστάσεων - Δηλώσεων Εθνικού Κτηματολογίου περιοχής Δ. Πέλλας - Δ. Σκύδρας (ΚΤ2-08)

Μελέτη: Εθνικό Κτηματολόγιο Δ. Πέλλας - Δ. Σκύδρας

Υποβολή Ενστάσεων – Δηλώσεων Εθνικού Κτηματολογίου περιοχής Δ. Πέλλας – Δ. Σκύδρας (ΚΤ2-08)

Δείτε εδώ.

 

Αφήστε ένα σχόλιο