Υποβολή Δηλώσεων Εθνικού Κτηματολογίου περιοχής Π.Ε. Ηλείας.

Μελέτη: Εθνικό Κτηματολόγιο Π.Ε. Ηλείας

Έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων. Συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και δηλώσεων νέων δικαιωμάτων.

Δείτε για περισσότερη ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου εδώ

και στην ιστοσελίδα την κοινοπραξίας εδώ.

Αφήστε ένα σχόλιο