Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Βιλίων

24 Ιανουαρίου, 2019

Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής Π.Ε. 1 – 3 Σταμάτας Αττικής

15 Ιανουαρίου, 2019

Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής Α κατοικίας Δ. Σπάτων

15 Ιανουαρίου, 2019